iADR+ logo

   Aplikácia iADR+ je určená predovšetkým ako pomôcka pre odosielateľov, zasielateľov, bezpečnostných poradcov a vodičov pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou. Táto aplikácia umožňuje užívateľom získať kompletné informácie k preprave nebezpečných vecí podľa dohody ADR (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou), vytlačiť prepravný doklad, písomné pokyny a pod.

   V rozšírenej verzii je zároveň určená pre kontrolné orgány ako pomôcka pri výkone kontroly vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci v súlade s požiadavkami zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Aplikácia umožňuje najmä:
 • simulovat prepravu nebezpečných vecí formou kusovej prepravy, prepravy vo voľne loženom stave alebo prepravy v cisternách
 • zobraziť vysvetlenia k jednotlivým kódom uvedeným v tabuľke A kapitoly 3.2 dohody ADR
 • vyhodnotiť pravidlá pre podlimitnú prepravu
 • zobraziť rôzne varianty označenia dopravnej jednotky veľkými bezpečnostnými značkami, oranžovými tabuľami, prípadne ďalšími značkami
 • vytvoriť zápis do prepravného dokladu vrátane špecifík pre jednotlivé triedy
 • zobraziť povinnú výbavu v závislosti od prepravovaného nákladu
 • upozorniť na doklady, ktoré musia byť k dispozícii na dopravnej jednotke počas prepravy


 • Cena za licenciu pre jeden počítač a jeden rok (vyžaduje OS Windows vo verzii minimálne 7)

  Verzia aplikácie Cena na rok
  EUR bez DPH
  Určenie
  iADR+ Pro 180 EUR Poradcovia, plná funkčnosť programu vrátane textu dohody a vysvetliviek
  iADR+ Checklist
  vo verzii PZ
  kontaktujte predajcu Kontrolné orgány vykonávajúce ADR kontrolu (obsahuje kontrolný záznam). Upravená verzia aplikácie prispôsobená požiadavkám Policajného zboru SR.
  iADR+ Checklist
  vo verzii FS
  kontaktujte predajcu Kontrolné orgány vykonávajúce ADR kontrolu (obsahuje kontrolný záznam). Upravená verzia aplikácie prispôsobená požiadavkám Finančnej správy SR.

  Ukážky z aplikácie:

  Ukážka č. 1
  Pridávanie nebezpečnej veci ku preprave
  Ukážka č. 2
  Vyhodnotenie prepravy z pohľadu ADR
  Ukážka č. 3
  Zobrazenie podrobných informácií


     Ak máte záujem o viac informácií alebo o zakúpenie aplikácie, kontaktujte nás prosím na adrese sabanos@iadr.sk. Po zakúpení licencie si môžete aplikáciu nainštalovať kliknutím na tento odkaz.